midgard.cz midgard.cz - úvod

midgard.czWebsite Profile

Title: úvod
Keywords:
Description:úvod Menu úvod Domácnosti Firmy Reference Kontakty cs en vy?kejte prosím Slu?by, které Vás osloví Services, which you will like servisem service rychlostí speed kvalitou quality cenou price To v?e je
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

midgard.cz Information

Website / Domain:midgard.cz
Website IP Address:176.74.148.3
Domain DNS Server:ns.forpsi.it,ns.forpsi.net,ns.forpsi.cz

midgard.cz ranks

Alexa Rank:4422504
EveryoneDomain Rank:3
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

midgard.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$4,733
Daily Revenue:$12
Monthly Revenue:$389
Yearly Revenue:$$4,733
Daily Unique Visitors:1,193
Monthly Unique Visitors:35,790
Yearly Unique Visitors:435,445

midgard.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2.2.16 (Debian)
Date Tue, 25 Sep 2018 01:46:48 GMT

midgard.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

midgard.cz Alexa Rank History Chart

midgard.cz aleax

midgard.cz Html To Plain Text

úvod Menu úvod Domácnosti Firmy Reference Kontakty cs en vy?kejte prosím ... Slu?by, které Vás osloví Services, which you will like servisem service rychlostí speed kvalitou quality cenou price To v?e je MIDGARD! All this is Midgard! Propojujeme Va?e digitální světy We connect your digital worlds Kamerové systémy Camera systems Pomáháme Vám hlídat to nejcenněj?í co máte. We are helping you to watch the most valuable thing you have. Datové slu?by Data services Va?e d?le?itá DATA jsou u nás v bezpe?í Your important data is safe at us Internet DomácnostiFirmy P?ipojení k internetu je dnes pot?ebné stejně jako elekt?ina a va?e domácnost se bez něj neobejde. Hlasové slu?by Dejte sbohem pau?ál?m za pevnou linku i rádoby vyhodnym nabídkám mobilních operátor?. Internetová Televize Pro na?e zákazníky vyu?ívající slu?bu internetu jsme p?ipravili Internetovou Televizi. Datové slu?by Vyhodou na?í slu?by je bezpe?ny a rychly p?ístup k d?le?itym dat?m. Midgard ?ádné aktiva?ní poplatky a ?ádné závazky - na?e slu?by nemají ?ádné skryté há?ky ani skryté poplatky. Koncové za?ízení vám rádi prodáme, ale m??ete pou?ít i va?e, bude-li technicky vyhovovat. V?dy ú?tujeme skute?né náklady - u nás neplatíte za ?ádné administrativní úkony, proto?e vy jako zákazník z nich nic nemáte. Aktivace na?ich slu?eb, p?eru?ení, obnovení a zru?ení p?ipojení je zdarma. Platíte v?dy jen skute?nou práci technika. Záruka vrácení zbo?í - nevíte, jestli vám bude ur?itá karta, accespoint anténa ?i jiné za?ízení, vyhovovat? Nevadí, do 30 dní m??ete bez udání d?vodu vrátit a dostanete zpět peníze v plné vy?i nebo m??ete zbo?í vyměnit za jiné z na?í nabídky. Nonstop provoz a dohled sítě - Vá? problém s p?ipojením k internetu ?e?íme operativně ka?dy den bez ohledu na denní dobu. Pokud nutně pot?ebujete ur?ity sí?ovy komponent, m??ete si jej kdykoli vyzvednout. Aktuality 13.4.2017: Roz?í?ení sítě - dne 13.4.2017 jsme roz?í?ili na?i sí? o dal?í lokality: Horní Vilémovice, Petr?vky. 8.12.2015: Roz?í?ení sítě - dne 8.12.2015 jsme roz?í?ili na?í sí? o dal?í lokalitu: Pale?k?v Mlyn. Objednávky m??ete u?init na tel. ?ísle 530512012 nebo p?es webovy formulá?. 20.11.2015: Sledovani TV - Váno?ní nadílka - Vá? dárek HBO a HBO HD naleznete v seznamu kanál? v období neděle 20. 12. od 6:00 – pondělí 28. 12. do 6:00. 1.8.2015: Novy web - dne 1.8.2015 jsme pro Vás spustili novy p?ehledněj?í web. ? 2015 MIDGARD Networks s.r.o. | Dokumenty | Mapa stránek ? 2015 MIDGARD Networks s.r.o. | Documents | Site map

midgard.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Tue May 30 12:34:03 2017
domain: midgard.cz
registrant: MIDGARD
nsset: FORPSI
keyset: FORPSI-KS-JXC4QKZA
registrar: REG-INTERNET-CZ
registered: 09.12.2004 12:05:00
changed: 14.08.2012 13:45:47
expire: 09.12.2018
contact: MIDGARD
org: MIDGARD Networks s.r.o.
name: Ing. Rostislav Hu?ka
address: Veve?í 2581/102
address: Brno
address: 61600
address: CZ
phone: +420.530505600
fax-no: +420.530505660
e-mail: hucka@midgard.cz
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 08.08.2012 09:24:49
nsset: FORPSI
nserver: ns.forpsi.net
nserver: ns.forpsi.cz (81.2.209.185, 2001:15e8:201:1::d1b9)
nserver: ns.forpsi.it
tech-c: FORPSI
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 01.10.2007 10:19:47
changed: 05.01.2016 11:50:14
contact: FORPSI
org: INTERNET CZ, a.s.
name: Stefano Cecconi
address: Kti? 2
address: Kti?
address: 38403
address: CZ
fax-no: +420.383835354
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 04.08.2008 14:42:08
changed: 06.06.2011 13:55:12
keyset: FORPSI-KS-JXC4QKZA
dnskey: 257 3 5 AwEAAaXtnh7tnezRtCG4+1fLBfF3Dq5VuPKvekD9hLliLKZ731vRK/aWEsdfWnYjDFl4/O9kOeme6sIKW1T54kapZm+H+tri5aiemj1dvTloxuzFzDjY+WbAmrggmiCpSLeXaVVtALeujivFWTG3NAqjxwam28peWnDyCa8pqx6QTCBpxr+l+Jho5VTvdYZpP5RbomLMZ1xbc1DSiPgaG7KbfPTyynIdoY/RzcqukIqT9fKV+8DBR6UwlastK2KFpJOV3QMiFj2xVq6QX4199OzCdL84hkJ50kcxGKN4C2aTWyZHBn+bhochq7SNx61NgrIQ8JB2RI1bUKaDfpMa6vXF2sM=
tech-c: FORPSI-KEYSET
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 17.12.2011 01:05:27
changed: 17.12.2014 00:52:09
contact: FORPSI-KEYSET
org: INTERNET CZ, a.s.
name: Stefano Cecconi
address: Kti? 2
address: Kti?
address: 38403
address: CZ
phone: +420.383835353
fax-no: +420.383835354
e-mail: domain@forpsi.com
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 12.12.2011 11:16:3


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en